HÁZIREND

Az alábbi HÁZIREND a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁLRA (a továbbiakban: rendezvény) vonatkozik, minden látogatóra kötelező érvényű, abban az esetben is, ha tartalmát nem ismeri. A HÁZIREND maradéktalan elfogadása és betartása a rendezvény helyszínein való tartózkodás, továbbá a rendezvény programjain való részvétel feltétele! A jelen HÁZIREND teljes terjedelmében elérhető a Városházi Híradó 2023/17. számában, továbbá a budafokiborfesztival.hu oldalon. 

 

 1. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL helyszínei és nyitvatartási idejük:
 • Borudvar (Leányka utca 1/B) – szeptember 1-jén 16.00–24.00 óráig, szeptember 2-án 12.00–24.00 óráig és szeptember 3-án 12.00–23.00 óráig 
 • Borliget (Városház tér) – szeptember 1-jén 16.00–23.00 óráig, szeptember 2-án 10.00–23.00 óráig és szeptember 3-án 10.00–22.00 óráig 
 • Piactér (a Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér) – szeptember 1-jén 16.00–24.00 óráig, szeptember 2-án 10.00–24.00 óráig és szeptember 3-án 10.00–22.00 óráig 
 • Szieszta Pont (Szent István tér melletti murvás terület) – szeptember 1-jén 16.00–24.00 óráig, szeptember 2-án 10.00–24.00 óráig és szeptember 3-án 10.00–22.00 óráig 
 • Gyermekliget – Szent István tér (játszótér és a kapcsolódó park) szeptember 2-án 10.00–20.00 óráig, szeptember 3-án 10.00–20.00 óráig  
 • A Játék utca autós forgalom elől lezárt szakaszai – szeptember 1-jén 16.00–22.00 óráig, szeptember 2-án 10.00–23.00 óráig és szeptember 3-án 10.00–22.00 óráig. 

 

A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL mellett működő, meghirdetett TÁRSESEMÉNYEK (Magdolna Udvar, Barlanglakás Emlékmúzeum, borpincék, Kultikum, templomkert stb. programjai) több párhuzamosan zajló, zárt terű és/vagy szabadtéri helyszíneken megvalósuló esemény, amelyekre egyedi szabályozás vonatkozik, az adott esemény szervezői által meghatározott házirend szerint. A társeseményekre vonatkozó egyedi szabályozásról a látogatók annak helyszínén és az események szervezőinél tájékozódhatnak. 

 

 1. BELÉPÉS a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL helyszíneire
 2. Borudvar: zenés-táncos helyszín, programjai 2023. szeptember 13. között kizárólag az I. pontban meghatározott nyitvatartási időszakokban látogathatók. A vonatkozó katasztrófavédelmi szabályok létszámkorlátozást írnak elő a Borudvarra. Amennyiben adott időben a meghatározott számú látogató tartózkodik bent, azaz a helyszínen telt ház van, a beléptetést a biztonsági szolgálat felfüggeszti, és új, illetve további látogatókat csak akkor engednek be, ha a bent tartózkodók közül kellő létszámban elhagyják a Borudvar területét. Telt ház esetén a szervezők és a biztonsági szolgálat semmilyen, a belépéssel kapcsolatos reklamációnak, panasznak nem adnak helyt.
 3. A Borliget, Piactér, Szieszta Pont, Szent István tér (Gyermekliget) és Játék utca (Vásársor) területei, a vásár és programok a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL nyitvatartási ideje alatt látogathatók.

 

A közönségtől elzárt és műszaki területek sem a rendezvény nyitvatartási idejében, sem attól eltérő időszakokban nem látogathatók. 

 

III. TOVÁBBI VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az alábbiakban leírt szabályok minden helyszínre egységesen vonatkoznak. 

 

 1. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL KERETÉBEN TARTOTT RENDEZVÉNYEKET, PROGRAMOKAT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LÁTOGATHATJA, ÉS ANNAK HÁZIRENDJÉT A RENDEZVÉNYEK TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL LÁTOGATÓINK ELFOGADJÁK. Az aktuális járványügyi korlátozások betartása minden résztvevő számára kötelező! Betegen a rendezvény nem látogatható! Kérjük lehetőség szerint a megfelelő védőtávolság betartását, a helyszínen kihelyezett vagy saját kézfertőtlenítők használatát.
 2. 2. A rendezvény helyszínén a bor és boralapú italok (pezsgő, fröccs, habzóbor stb.) és must kiszolgálása kizárólag üvegpoharakban történik. A helyszínen lehetőség van kóstolópohár vásárlására a pohárpontokon. A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
 3. Minden látogató a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen Házirendnek megfelelően.
 4. A látogatók gyermekeinek gondos felügyelete saját felelősségük.
 5. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL területén, programjain esetlegesen bekövetkező személyes károkért, sérülésekért a rendezvények szervezője nem felel.
 6. A rendezvény területén található eszközök, bútorok rendeltetésszerű használata, azok megóvása mindenkinek saját felelőssége, szándékos károkozás esetén a károkozót a rendezvényről a szervezők azonnal kizárják és jogi felelősségre vonást kezdeményeznek, továbbá a károk megtérítését követelhetik.
 7. Tilos a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL területén olyan hulladékot elhelyezni, amely nem a rendezvény keretében keletkezett, továbbá környezetkárosító vagy veszélyes hulladéknak minősül. Környezetkárosító vagy veszélyes hulladék kihelyezése feljelentést von maga után!
 8. A Borudvar területére kutyát vagy egyéb háziállatot behozni nem lehet. A további helyszíneken kutya csak pórázon tartózkodhat, és köteles a kutyát a helyszínre hozó személy gondoskodni arról, hogy a kutya vagy egyéb háziállat másokat nem zavaró módon viselkedjen, továbbá a kutya vagy egyéb háziállat képződött ürülékét köteles eltávolítani.
 9. A rendezvényre erősen ittas, kábítószer befolyása alatt álló, bódult állapotban lévő személyek nem léphetnek be, benntartózkodás esetén a biztonsági szolgálat jogosult a rendezvényről azonnal eltávolítani a bódult személyeket.
 10. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröknek, polgárőröknek és felügyelőknek, továbbá a biztonsági szolgálat tagjainak jogukban áll a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni, a rendezvényen való részvételből kizárni, amennyiben valaki:
 1. más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni vagy egyéb jogait veszélyezteti; 
 1. a rendezvényhelyszín, a környező közterület, rendezvény vagy más személyek vagyontárgyainak épségét, továbbá a természetes környezetet, épületeket veszélyezteti; 
 1. garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló, vagy agresszív magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, hangoskodik stb.; 
 1. a közönségen belül békétlenséget szít; 
 1. a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről. 
 1. A rendezvények területére ütő-, szúró-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat, továbbá nem a helyszínen vásárolt ételt és italt bevinni tilos! A Borudvar területére a hatályos előírások szerint nem lehet esernyőt bevinni.
 2. A rendezvények területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, aki a XXII. kerületi önkormányzat vagy a szervezők által kiállított behajtási engedéllyel rendelkezik.
 3. A rendezvényeken 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut nem vásárolhatnak és fogyaszthatnak.
 4. A rendezvények területén elhelyezett személyes értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
 5. A rendezvények területére való belépéssel a látogató és a résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényről, programokról hang- és képfelvétel készülhet. Ennek megfelelően a látogató és a résztvevő a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL szervezői, valamint a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL szervezőitől engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk, megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL szervezőivel, közreműködőivel szemben.
 6. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, demonstrációt tartani, továbbá kéregetni, adományt gyűjteni!
 7. A rendezvények területein harmadik személyek nyújtanak szolgáltatást (pl. étel-, ital-, ajándéktárgy-kereskedelem stb.). Ezen szolgáltatások tekintetében a BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL szervezői semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 8. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal (pl. tűzesetet, csőtörést, elhagyott csomagot lát stb.), kérjük, haladéktalanul értesítse a biztonsági személyzetet vagy bármely szervező munkatársunkat! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira!
 9. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A rendezvény területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékeikben esetlegesen keletkező károkért!
 10. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül! A Borudvar katasztrófavédelmi gyülekezési pontja a bejárattal szemben, a Duna utca elején található.
 11. A Borudvar területére tilos kerékpárt és rollert bevinni, tilos továbbá a rendezvény területén található minden bontható, ideiglenes rendezvényeszközhöz, különös tekintettel a mobilkerítésekhez, kordonrácsokhoz kerékpárt, rollert, vagy egyéb eszközt rögzíteni. A nem megfelelő helyre rögzített kerékpárokat, rollereket és egyéb eszközöket a szervezők eltávolíthatják, és az eltávolított kerékpárért, rollerért stb. semmilyen felelősséget nem vállalnak. Bérelhető elektromos rollert csak a kijelölt helyeken szabad elhelyezni.
 12. Amennyiben a látogató jogsértő magatartást, vagy más testi épségét veszélyeztető eseményt/tevékenységet észlel, kérjük, értesítse a megfelelő hatóságokat, a szervezőt vagy a biztonsági szolgálat munkatársait.
 13. A rendezvény nyitvatartási idején túli időszakban, különös tekintettel az éjszakai záróra után, a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
 14. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezésre kerül, kivétel ez alól az extrém időjárás. A BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL időjárás miatti vagy egyéb elmaradása esetén esőnap nincs.

A RENDEZVÉNYEK TERÜLETEI KÖZÖS ÉLETTERÜNK. ÜGYELJÜNK EGYÜTT AZOK TISZTASÁGÁRA ÉS ÉPSÉGÉRE! 

Minden Vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk!