A kitüntetett édesapja 81 éve létesítette az ország legrégebbi, szakadatlanul magánkézben lévő benzinkútját

Magyarország ma is működő, legrégebbi benzinkútján is alkohollal kezdték az ipart. 1936-ban kezdték építeni a Balatoni utat, a mai 7-est. Az út éppen Gömbös Gyula miniszterelnök telke előtt vezetett, keresztülszelve Landthaller Tasziló birtokát is. Landthaller úr érezte, ez az út még hasznot hozhat, és 5000 pengőből egy üzemanyagtöltő állomást épített. Az üzlet beindult, grófok és mágnások jártak ide tankolni.

Aztán ‚44-ben bejönnek az oroszok, családja kirablását Landthaller úr nem képes elviselni, véget vet életének. A családfenntartás gondja ettől kezdve az alig tizenhat éves fiúra – aki már nem Taszika, hanem Taszi – nehezedik. A fiatalember az orosz megszállás alatt is képes megvédeni munkájuk eredményét. Papíron bérbe adja a kutat a kínai nagykövetségnek, amely megbízza őt annak üzemeltetésével.

1949-ig jelentett védelmet a kínai papír. Az akkor alakult állami olajtársaság, az ÁFOR mindent bekebelezett, Landthaller úr viszont megelőzte őket, és az ingatlant négy helyrajzi számra választotta szét, így azok olyan kicsinyek lettek, hogy csupán kényszerbérbe vették.

Ezt a húzást nem nézték jó szemmel, és az akkori szokás szerint a tulajdonost „a közszolgáltatás veszélyeztetése” ürügyén másfél év fogházra, majd 27 hónap munkaszolgálatra ítélték. Landthaller úr 1954-ben szabadult, és egy szivattyúkat gyártó szövetkezet dolgozója lett, 1991-ben bekövetkező nyugdíjazásáig.

Persze Taszi bácsi jogos tulajdonosként soha nem tudott belenyugodni a kisajátításba, 1991-ben, amikor az ÁFOR privatizálni szerette volna a kutat, Landthaller úr felmondta a bérleti szerződést. Negyvenkét év után végre megint Taszi bácsi állhatott a kútoszlop mögött. Igaz, nem a legcsillogóbb kút, de korszerű kútoszlop szolgálja ki a vevőket két dupla falú kétrekeszes tartályból. Az egyik rekeszben ma is Motalko, azaz E85 van, ahogy 81 éve…